Alter poziom2
Alter poziom2

Alter pion2
Alter pion2

Alter poziom1
Alter poziom1

Alter poziom2
Alter poziom2

1/4

Teatr Tańca ALTER został założony w 1995 roku przez Witolda Jurewicza - dyrektora artystycznego i głównego autora spektakli. ,a właściwie nazwa zespołu pojawiła się oficjalnie w tym roku. Początek miał miejsce dużo dużo wcześniej, w roku 1979 , kiedy to Ruchmistrz utworzył w Kaliszu swój pierwszy zespół „Efekt I”, następnie „Efekt II” i „Efekt III”. W 1982 roku powstał kolejny zespół Witolda Jurewicza „PIEGUS”, który przekształcił się w początkowej fazie w 1985 roku w „Studio Tańca ALTER” i w efekcie końcowy w Teatr Tańca ALTER  (1995) Jako zespół, ALTER funkcjonował do 2008 roku. Po tym czasie zaczął działać na zasadach projektowych. Przez wszystkie lata ALTER tworzył różnego rodzaju projekty: spektakle taneczne, teatralne, happeningi czy też kompozycje choreograficzne przygotowane pod konkretne wydarzenia, również komercyjne.           Cechą, która szczególnie wyróżniała ALTER  i nadawała właściwy mu charakter przy tworzeniu spektakli było pozostawanie w ciągłym procesie tworzenia, dzięki czemu nieustannie ulegały one przemianom.

Teatr Tańca ALTER prowadził również  działalność edukacyjną skierowaną do dzieci, młodzieży, osób dorosłych, tancerzy i aktorów. Pedagodzy Teatru posiadali długoletnie doświadczenie w zakresie nauczania techniki ruchu, tańca współczesnego, improwizacji, kontakt improwizacji, modern-jazz, hip-hop (poppin, lockin), tanga argentyńskiego, tańców narodowych, rytmiki oraz warsztatu ruchowego dla aktorów i wokalistów. Posiadali także przygotowanie teoretyczne w zakresie kinezjologii tańca, dydaktyki i metodyki nauczania w zespołach dziecięcych i młodzieżowych, na podstawie której mogli prowadzić seminaria i wykłady teoretyczne, a także zajęcia praktyczne z metodyki nauczania w/w technik ruchu.

Zajęcia prowadzone były między innymi przez:

Witold Jurewicza- technika ruchu z metodyką nauczania, teoria ruchu, improwizacja, body conditioning;

Izabelę Chlewińską rytmika, ruch sceniczny, taniec współczesny

Pawła Skalskiego- tango argentyńskie, tańce narodowe z metodyką nauczania

Aleksandrę Ścibor-  taniec współczesny, kontakt improwizacja, improwizacja, taniec-ruch-ruch-taniec

Mariolę Benesz - taniec współczesny, hatha joga, joga z elementami kundalini jogi;

Tak jak zmieniał się zespół  Witolda Jurewicza,  tak zmieniała się jego nazwa i charakter prowadzonej działalności. W wyniku kolejnych ewolucji Teatr Tańca ALTER zamienił się w 2017 roku w  MARWIT ALTER ART, co  również miało swoje początki dużo wcześniej.